Monthly Archives: December 2018

Lịch sử văn họcVăn học phương Đông

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI (7): TÌNH YÊU TRONG TIỂU ...

Tuy tên gọi là tiểu thuyết võ hiệp nhưng bản chất những tác phẩm của Kim Dung là ...
Lịch sử văn họcVăn học phương Đông

Kim Dung giữa đời tôi (6): Y HỌC TRONG TIỂU ...

Khát vọng sống lâu, mạnh khỏe không chỉ là khát vọng riêng của người Trung Quốc mà còn ...
Lịch sử văn họcVăn học phương Đông

Kim Dung giữa đời tôi (5): HOA TRONG TIỂU THUYẾT ...

Văn chương tiểu thuyết, kể cả văn chương tiểu thuyết võ hiệp, luôn có những đoạn tả cảnh. ...
TỔNG QUAN VĂN HỌC

Văn học đương đại Trung Quốc là “rác rưởi”?

Tác giả:  Nguyễn Hải Hoành Văn học đương đại Trung Quốc (VHĐĐTQ)[1] có lượng tác giả, tác phẩm và người ...