Xây dựng văn bản

HỌC VIẾTXây dựng văn bản

SƠ ĐỒ TRUYỆN KỂ

N.D. Tamarchenko,  V.Sch. Krivonos  Sơ đồ truyện kể Là mô hình cấu trúc ổn định về mặt lịch sử, là ...
Các khái niệmHỌC VIẾTTỔNG QUAN VĂN HỌCXây dựng văn bản

Văn bản là gì?

Paul Ricoeur Ông là nhà triết học Pháp có tư tưởng nằm ở hợp lưu của Hiện tượng học Husserl ...
HỌC VIẾTXây dựng văn bản

TIÊU CHUẨN CỦA MỘT BÀI ĐIỂM SÁCH CÓ GIÁ TRỊ

Trong một thị trường sách rộng lớn với sự phát triển đa dạng, vàng thau lẫn lộn, thì hệ thống ...
GIỚI THIỆU SÁCHHỌC VIẾTHướng dẫn đọcXây dựng văn bản

Viết và đọc tiểu thuyết (5): Văn trong tiểu thuyết

Văn trong tiểu thuyết. “Trong tiểu thuyết, không cần văn chương”. Tôi nói thế chắc có nhiều người muốn cãi ...
HỌC VIẾTXây dựng văn bản

Viết và đọc tiểu thuyết (4): Viết tiểu thuyết

Đây là phần nói về việc viết tiểu thuyết, (vẫn là cái ý muốn viết những cuốn sách hay và ...
HỌC VIẾTQuan niệm viếtXây dựng văn bản

Viết và đọc tiểu thuyết (3): Vấn đề “nghệ thuật ...

Có ba phái: 1. Phái thứ nhất chủ trương “Vẽ để mà vẽ, hát để mà hát, viết để mà ...
HỌC VIẾTXây dựng văn bản

Viết và đọc tiểu thuyết (2): Nói chung về tiểu ...

Những điều lầm lỗi. Trước hết tôi nói về ý định của một người muốn viết một cuốn sách có ...
HỌC VIẾTXây dựng văn bản

Viết và đọc tiểu thuyết (1): Mấy lời nói đầu

Đây là một cuốn sách viết để bất cứ người nào cũng có thể hiểu được miễn là biết đọc ...
HỌC VIẾTXây dựng văn bản

Giải quyết tâm lý cho người bắt đầu viết

Dưới đây là trải nghiệm của Nguyễn Ngọc Trâm Trâm, một bạn đã từng học các lý thuyết trong khóa ...