Hướng dẫn đọc

GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Đọc sách cao hơn tầm hiểu biết và tấm lòng ...

Cần đọc những sách cao hơn tầm hiểu biết của mình: Một nguyên tắc trong việc tự học mà ta ...
GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Sách nhiều chú giải và việc đọc đi đọc lại

Có nhiều người tin tưởng rằng đọc những sách có nhiều chú giải và phê bình sẽ giúp cho mình ...
GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Sách gối đầu giường và tầm quan trọng của việc ...

Tiện đây, xin nói qua về những sách “gối đầu giường”. Những sách “gối đầu giường” phải là những bộ ...
GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Tính cách tôn nghiêm và tinh túy của đọc sách

Nói đến sự tôn nghiêm, tức là muốn khuyên các bạn nên “gây chung quanh những lúc đọc sách của ...
GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Tại sao chúng ta phải đọc văn chương?

Càng ngày, chúng ta càng ít đọc văn chương mà hài lòng với những cách tiếp nhận thông tin rời ...
GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Nguyễn Duy Cần bàn về sự tập trung tinh thần

 Muốn có được một nền tảng văn hoá vững vàng phải biết thống nhất tất cả sự hiểu biết cùng ...
GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Viết và đọc tiểu thuyết (6): Đọc tiểu thuyết

Cái thú đọc sách, đọc tiểu thuyết tôi đã nói đến rất nhiều ở những mục trên. Nhân loại còn ...
GIỚI THIỆU SÁCHHỌC VIẾTHướng dẫn đọcXây dựng văn bản

Viết và đọc tiểu thuyết (5): Văn trong tiểu thuyết

Văn trong tiểu thuyết. “Trong tiểu thuyết, không cần văn chương”. Tôi nói thế chắc có nhiều người muốn cãi ...