Phê bình

GIỚI THIỆU SÁCHPhê bình

Nhân vật ma quái trong Thánh Tông Di Thảo và ...

3.1. Những phương thức thể hiện nhân vật ma quái trong Thánh Tông di thảo và Truyền kì mạn lục Đặc trưng quan ...
GIỚI THIỆU SÁCHPhê bình

CỐT TRUYỆN ĐA TUYẾN TRONG “NGHỆ NHÂN VÀ MARGARITA”

Cái hấp dẫn và bí ẩn của tiểu thuyết Nghệ nhân và Margarita, trước hết, là ở sự độc đáo, ...
GIỚI THIỆU SÁCHPhê bình

Từ huyền thoại Faust đến kiệt tác triết học của ...

Faust là một trong những nhân vật có thực được truyền thuyết hóa nhiều bậc nhất, rồi đi vào đủ ...
GIỚI THIỆU SÁCHPhê bình

Bàn về chữ “nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm để hiểu ...

Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trí thức Nho học lỗi lạc của Việt Nam ở thế kỉ XVI. Ông là ...
GIỚI THIỆU SÁCHPhê bình

Nhân vật ma quái trong Thánh Tông Di Thảo và ...

2.1. Khảo sát, thống kê, phân loại nhân vật ma quái trong Thánh Tông di thảo và Truyền kì mạn lục 2.1.1. Khảo ...
GIỚI THIỆU SÁCHPhê bình

Nhân vật ma quái trong Thánh Tông Di Thảo và ...

Gần đây loại hình văn học kì ảo đang thu hút sự quan tâm của các nhà sáng tác cũng ...
GIỚI THIỆU SÁCHPhê bình

“LỬA THIÊNG” CỦA HUY CẬN – “MANG MANG THIÊN CỔ ...

“Một chiếc linh hồn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu Những nàng tiên dần chết Mơ mộng thuở xưa đâu” ...
GIỚI THIỆU SÁCHPhê bình

TRUYỆN NGẮN CỦA CHEKHOV VÀ SHOLOKHOV: VẬN ĐỘNG ĐI LÊN ...

Chekhov và Sholokhov là hai cây bút truyện ngắn xuất sắc của văn học Nga. Trong thể loại này, nếu ...
GIỚI THIỆU SÁCHPhê bình

So sánh tính thơ trong các bài ẩn chứa khẩu ...

Khi xét đến thi văn của vua Lê Thánh Tông, nếu ta để riêng một vài bài nhà vua làm ...
GIỚI THIỆU SÁCHPhê bình

Văn hóa thời gian rỗi trong thơ Nguyễn Trãi

Thời trung đại, thời gian rỗi đối với các bậc tiên Nho là thời gian nhàn nhã, các cụ có ...