Daily Archives: 30 January, 2018

Các khái niệmHỌC VIẾTTỔNG QUAN VĂN HỌCXây dựng văn bản

Văn bản là gì?

Paul Ricoeur Ông là nhà triết học Pháp có tư tưởng nằm ở hợp lưu của Hiện tượng ...
GIỚI THIỆU SÁCHPhê bình

Bên phía nhà Swann của Marcel Proust – Nghịch lý ...

Trong lịch sử văn học thế giới, có những cuốn sách mà ngay từ khi mới ra đời, ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

Mấy lối giảng thơ

Giảng thơ có nhiều lối. Chữ trinh kia cũng còn ba bảy đường, huống nữa chữ thơ. Thơ ...
Các khái niệmTỔNG QUAN VĂN HỌC

Cả hai thể loại thơ “cổ thể” (cổ phong) và ...

Theo dõi cuộc tranh luận của hai tác giả Nguyễn Hùng Vỹ và Nguyễn Khắc Bảo về bài ...