Daily Archives: 16 March, 2018

Sáng tác trẻ

Chùm thơ Phapxa Chan tự họa

Phapxa Chan, pháp hiệu Thích Chân Pháp Xa (xuất gia năm 2005), tên thật là Nguyễn Khánh Duy ...