Daily Archives: 25 June, 2018

Tiểu thuyết online

Thánh chiến – Chương 5: Dấu chỉ đường đi

Trong con hẻm nhỏ lầy lội với những thứ rác rưởi đang trôi lềnh bềnh, một người đàn ...
Tiểu thuyết online

Thánh chiến – Chương 4: Chìa khóa

“Tại sao ta lại phải cúi đầu trước con người, hỡi Đấng Tối cao?” Lucifer hỏi, mắt không ...
Tiểu thuyết online

Bảy thanh hung giản – Quyển 1: Con rối dây ...

  Trùng Khánh có hai biệt danh, một là Vụ Đô, hai là Sơn Thành (*), cả hai ...
Tiểu thuyết online

Bảy thanh hung giản – Quyển 1: Con rối dây ...

    Người tới là Hoắc Tử Hồng, trên khuôn mặt quanh năm suốt tháng đều là vẻ ...
GIỚI THIỆU SÁCHPhê bình

BIỂU TƯỢNG TRONG “VANINA VANINI” CỦA STENDHAL

Năm 1829, Stendhal viết “Vanina Vanini”. Thông qua mối tình của vị Công nương La Mã và anh ...
TỔNG QUAN VĂN HỌC

Hồ Xuân Hương – Lỏng then tạo hóa

Các hướng tiếp cận thơ Hồ Xuân Hương trong nghiên cứu văn hóa và văn chương Thân em ...
ÁNG VĂN HAY

Lời tựa cuốn Sử ký của Tư Mã Thiên

Thái sử công tự đề tựa Thái Sử Công nói: – Cha tôi (Cha Tư Mã Thiên, là ...