Daily Archives: 14 July, 2018

Tiểu thuyết online

Thánh chiến – Chương 8: Lịch sử bị ẩn giấu

Phía sau một đống máy móc đã hư hỏng là cánh cửa bằng sắt khá lớn, phía trên ...
Tiểu thuyết online

Thánh chiến – Chương 7: Kẻ canh giữ bí mật

Cả hai bị tiếng nói đột ngột vang lên phía sau lưng làm giật thót mình, khi hai ...
Tiểu thuyết online

Bảy thanh hung giản – Quyển 1: Con rối dây ...

Mộc Đại hơi mất kiên nhẫn, nhưng càng thêm chắc chắn rằng cái tên La Nhận này khẳng ...
Tiểu thuyết online

Bảy thanh hung giản – Quyển 1: Con rối dây ...

Lý Thản quăng câu này ra xong, cố ý ngừng lại, nhẫn nại chờ xem phản ứng của ...