Monthly Archives: April 2019

Tác phẩm Trung QuốcTHƠ HAYTuyển chọn tác phẩm

NHỮNG BÀI THƠ HAY TRONG KINH THI (2): Chùm Hán ...

Kinh Thi là bộ tuyển tập các câu ca dao Trung Quốc do Khổng Tử tập hợp. Học ...
Tác phẩm Trung QuốcTHƠ HAYTuyển chọn tác phẩm

Những bài thơ hay trong Kinh Thi (1): Chùm Quan ...

Kinh Thi là bộ tuyển tập các câu ca dao Trung Quốc do Khổng Tử tập hợp. Học ...
ÁNG VĂN HAYHồi kýTuyển chọn tác phẩm

THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI (4): THÁNG TƯ, MƠ ĐI TẮM ...

Chẳng biết ăn cái trứng nhạn vào thì có mát long mát dạ được tí nào chẳng, chớ ...
Lịch sử văn họcVăn học Việt Nam

“Hồng Bàng thị truyện” như một truyền thống được kiến ...

Trong một thời kì xấp xỉ nghìn năm khi những vùng đất mà ngày nay thuộc miền Bắc ...
Bình thơTác phẩm Trung QuốcTHƠ HAYTuyển chọn tác phẩm

Lương Châu từ – Bài thơ phản chiến thời Thịnh ...

Lương Châu là địa danh cổ ở Tây vực, một trong 13 Thứ sử bộ đời Hán, nay ...