Tag: Thơ cổ phong

Tác phẩm Trung QuốcTHƠ HAYTuyển chọn tác phẩm

NHỮNG BÀI THƠ HAY TRONG KINH THI (2): Chùm Hán ...

Kinh Thi là bộ tuyển tập các câu ca dao Trung Quốc do Khổng Tử tập hợp. Học ...
Tác phẩm Trung QuốcTHƠ HAYTuyển chọn tác phẩm

Những bài thơ hay trong Kinh Thi (1): Chùm Quan ...

Kinh Thi là bộ tuyển tập các câu ca dao Trung Quốc do Khổng Tử tập hợp. Học ...
Tác phẩm Trung QuốcTHƠ HAYTuyển chọn tác phẩm

Ly Tao của Khuất Nguyên

Ly Tao là tác phẩm vĩ đại nhất của Khuất Nguyên, là chuẩn mực của thẩm mỹ trong ...
Tác phẩm Trung QuốcTHƠ HAYTuyển chọn tác phẩm

Cửu ca của Khuất Nguyên – Những bài hay nhất

Khuất Nguyên 屈原 (khoảng 340-278 TCN), tên là Bình, tự là Nguyên, người nước Sở thời Chiến quốc. ...