TỔNG QUAN VĂN HỌC

Các khái niệmTỔNG QUAN VĂN HỌC

Ba cách hiểu về hậu hiện đại

Ngô Tự Lập Trong những năm gần đây, trên báo chí và các diễn đàn học thuật, thuật ngữ “hậu ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

Từ “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” đến ...

Đỗ Lai Thúy     Từ TK XIX, sự phát triển vũ bão của khoa học tự nhiên đã ảnh ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

Tác giả, tác phẩm, độc giả trong thị trường văn ...

Huỳnh Vân                                                     ...
Các khái niệmTỔNG QUAN VĂN HỌC

Tính phổ biến và tính đặc thù của văn luận ...

Tính phổ biến và tính đặc thù của văn luận phương Đông –phương Tây (Khảo sát qua phạm trù mimesis-mô ...
Các khái niệmHỌC VIẾTTỔNG QUAN VĂN HỌCXây dựng văn bản

Văn bản là gì?

Paul Ricoeur Ông là nhà triết học Pháp có tư tưởng nằm ở hợp lưu của Hiện tượng học Husserl ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

Mấy lối giảng thơ

Giảng thơ có nhiều lối. Chữ trinh kia cũng còn ba bảy đường, huống nữa chữ thơ. Thơ có thể ...
Các khái niệmTỔNG QUAN VĂN HỌC

Cả hai thể loại thơ “cổ thể” (cổ phong) và ...

Theo dõi cuộc tranh luận của hai tác giả Nguyễn Hùng Vỹ và Nguyễn Khắc Bảo về bài “Văn thúc ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

Cái chết của Chủ nghĩa hậu hiện đại và xa ...

Trước mặt tôi là bài mô tả một đơn vị học trình(module) chuyển tải từ website của khoaAnh văn  thuộc ...
Các khái niệmTỔNG QUAN VĂN HỌC

Phong cách

(Tặng bản dịch cho các bạn sinh viên, NCS, học viên cao học và các nhà nghiên cứu trẻ – ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

THI PHÁP HỌC – LỊCH SỬ VÀ VẤN ĐỀ

Từ giữa Thế kỷ 20, công việc nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học theo tinh thần Thi pháp ...