Daily Archives: 26 June, 2017

HỌC VIẾTQuan niệm viết

TẠI SAO CẦN TUÂN THỦ CÁC NGUYÊN TẮC KHI VIẾT?

Các bạn click vào để đọc thêm:  “Con đường viết của tôi”  Có nhiều người coi việc viết ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC PHẢI TRỞ THÀNH KHOA HỌC

Y. Lotman Lời người dịch: Y.M. Lotman công bố tiểu luận này trên tạp chí “Những vấn đề ...