Daily Archives: 9 June, 2017

0

MILAN KUNDERA – TIẾNG CƯỜI VÀ SỰ LÃNG QUÊN CỦA MỘT QUỐC GIA

Bài phỏng vấn này được đúc rút từ hai cuộc đối thoại của Philip Roth với Milan Kundera vào ngày 30/11/1980 sau khi đọc bản viết tay cuốn “Book of Laughter and Forgetting” (Cuốn sách về Tiếng Cười và Sự lãng quên): một cuộc trong khi ông tới thăm Luân Đôn lần đầu, và cuộc…

@COPYRIGHT HỌC VIẾT. ALL RIGHTS RESERVED.