Daily Archives: 4 August, 2017

HỌC VIẾTKhácLý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

GIÁ TRỊ CỦA NGHỆ THUẬT

Tại sao hoạ sĩ vẽ? Vì sao có những người lao vào các hoạt động trừu tượng chẳng ...
Lịch sử văn họcTiểu sử

Để trả Nhất Linh về cho lịch sử

Tự hủy đời mình… Trong quyển Nhất Linh, cây bút trụ cột của Tự Lực Văn Đoàn, do Văn ...
GIỚI THIỆU SÁCHPhê bình

HÒA ÂM “TIẾU NGẠO GIANG HỒ”

Tiếu ngạo giang hồ có lẽ là tác phẩm lôi cuốn nhất của Kim Dung, về kết cấu ...