Daily Archives: 15 August, 2017

ÁNG VĂN HAYHồi ký

Cát bụi chân ai (1): Lang thang phố cùng Nguyễn ...

Tôi kém Nguyễn Tuân mười tuổi. Trước kia, tôi không quen Nguyễn Tuân. Quãng đầu thập kỷ bốn ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐ

Điển tích Narcisse, hoa thủy tiên và chứng tự luyến

Tình yêu là báu vật của nữ thần Aphrodite ban cho cả vũ trụ và thế gian, thần ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐ

Điển tích Pygmalion và sự kỳ vọng hoàn hảo

Pygmalion được biết đến nhiều với “Mặc cảm Pygmalion” hay “Hiệu ứng Pygmalion”. Thuật ngữ này lấy ý ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐ

Điển tích Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

Thôi Hộ, một danh sĩ đời nhà Đường (618-907), nhân dự hội Đạp Thanh đến Đào Hoa Trang, ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐ

Điển tích “Cao sơn lưu thủy” và tình tri âm ...

Điển tích được sử dụng trong một số câu thơ:   Rằng “Nghe nổi tiếng cầm đài, Nước ...