Daily Archives: 18 November, 2017

Bình thơTHƠ HAYTuyển chọn tác phẩm

Phạm Hầu: “Tôi theo tư tưởng vô cùng tận”

Năm hai mươi hai tuổi, tôi mới đọc thơ Phạm Hầu. Thế là chưa đến nỗi quá muộn. ...