Monthly Archives: January 2019

THỜI SỰ LÀNG VĂN

Vòng nguyệt quế vô hình: Độc giả không cần giải ...

Một cuốn sách đạt đến vị thế của một tác phẩm kinh điển không phải là vì nó ...
TỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

Roland Barthes – Nhà văn và người viết

Ai nói? Ai viết? Chúng ta hiện vẫn chưa có môn xã hội học lời nói. Chúng ta ...
ÁNG VĂN HAYĐoản vănLịch sử văn họcTuyển chọn tác phẩmVăn học Việt Nam

Bài diễn thuyết bằng quốc văn của ông Phạm Quỳnh

Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn” (Phạm Quỳnh) Bài diễn thuyết về ...
TỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

Oscar Schwartz – Máy tính có thể làm thơ?

Oscar Schwartz là nghiên cứu sinh tại Melbourne, Úc, đồng thời cũng là một nhà thơ. Tập thơ ...
Điểm sáchGIỚI THIỆU SÁCH

Tưởng người nên lại thấy người về đây

Phạm Xuân Nguyên Cuốn sách bạn đọc đang cầm trên tay là của thi sĩ Đinh Hùng (1920 ...