Daily Archives: 16 January, 2019

TỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

Oscar Schwartz – Máy tính có thể làm thơ?

Oscar Schwartz là nghiên cứu sinh tại Melbourne, Úc, đồng thời cũng là một nhà thơ. Tập thơ ...