Daily Archives: 14 May, 2018

ÁNG VĂN HAYĐoản vănTuyển chọn tác phẩm

Ngư phủ của Khuất Nguyên

Bản dịch của Đào Duy Anh Khuất Nguyên bị đuổi, dạo trên bờ đầm, vừa đi vừa ngâm, ...
ÁNG VĂN HAYĐoản vănTuyển chọn tác phẩm

Bốc cư của Khuất Nguyên

Tác phẩm này tương truyền do Khuất Nguyên làm, nhưng thực tế do người đời sau làm để ...
Tác phẩm Trung QuốcTHƠ HAYTuyển chọn tác phẩm

Ly Tao của Khuất Nguyên

Ly Tao là tác phẩm vĩ đại nhất của Khuất Nguyên, là chuẩn mực của thẩm mỹ trong ...
Tác phẩm Trung QuốcTHƠ HAYTuyển chọn tác phẩm

Cửu ca của Khuất Nguyên – Những bài hay nhất

Khuất Nguyên 屈原 (khoảng 340-278 TCN), tên là Bình, tự là Nguyên, người nước Sở thời Chiến quốc. ...