Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Thơ thiền Không Lộ thiền sư

Không Lộ Thiền Sư (? – 1129) là người họ Dương, không rõ tên thật. Ông thường bị nhầm lẫn với Minh Không Nguyễn Chí Thành vì cùng giỏi chữa bệnh và cùng được phong là Quốc Sư. Ông vừa tu theo phái Vô Ngôn Thông lại vừa tu theo phái Thảo Đường. Thiền Uyển Tập Anh có ghi chép về ông với tên Không Lộ chứ không thấy nhắc đến ông với danh phận Nguyễn Minh Không. “Đại Việt Sử Ký toàn thư” chỉ chép chuyện về Nguyễn Minh Không (liên quan đến tích Lý Thần Tông hóa hổ) chứ không thấy chép về Không Lộ thiền sư. Như vậy, không có cơ sở cho việc Không Lộ Thiền Sư và Nguyễn Minh Không là một như nhiều giả thuyết đã đưa ra.

Các bài thơ Thiền của Không Lộ thiền sư


NGÔN HOÀI

Trạch đắc long xà địa khả cư, 
Dã tình chung nhật lạc vô dư. 
Hữu thì trực thướng cô phong đính, 
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư.

Dịch nghĩa 

Chọn được kiểu đất long xà rất hợp, có thể ở được, 
Tình quê suốt ngày vui không chán. 
Có lúc lên thẳng đỉnh núi bơ vơ, 
Kêu dài một tiếng, lạnh cả bầu trời.


NGƯ NHÀN

Vạn lý thanh giang, vạn lý thiên, 
Nhất thôn tang giá, nhất thôn yên. 
Ngư ông thuỵ trước, vô nhân hoán, 
Quá ngọ tỉnh lai, tuyết mãn thuyền.

Dịch nghĩa 

Sông xanh muôn dặm, trời muôn dặm, 
Một xóm dâu gai, xóm khói mây. 
Ông chài ngủ say tít không ai gọi, 
Quá trưa tỉnh dậy, tuyết xuống đầy thuyền.


Một bài thơ Thiền của đệ tử (không rõ tên) trình lên Không Lộ thiền sư (Theo “Thiền Uyển tập anh”)

Đoạn luyện thân tâm thủy đắc thanh
Sum sum trực cán đối hư đình
Hữu nhân lai vấn không vưông pháp
Thân toạ bình biên ảnh tập hình.
Dịch nghĩa:
Thân tâm rèn luyện tựa nước xanh
Sấn rộng, cây cao toả bóng lành
Có người đến hỏi đường tu Phật
Ngồi dựa bình phong bóng tựa hình
Học Viết
Học Viết là chuyên trang về tuyển chọn các áng văn chương Việt Nam, qua đó giúp cho độc giả nắm được thế nào là một bài viết hoặc một tác phẩm hay.
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *