Daily Archives: 7 July, 2017

GIỚI THIỆU SÁCHPhê bình

Nếu Thạch Lam là…

Hành trình cảm giác  Nếu Thạch Lam là họạ sĩ, Nếu Thạch Lam là nhạc sĩ, Nếu Thạch ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

VỀ KHỦNG HOẢNG CỦA PHÊ BÌNH VĂN HỌC

Ai trở lại Đức sau nhiều năm dài lưu vong sẽ nhận thấy tình trạng suy thoái của ...