Tác phẩm Trung Quốc

Tác phẩm Trung QuốcTHƠ HAY

Ly Tao của Khuất Nguyên

Ly Tao là tác phẩm vĩ đại nhất của Khuất Nguyên, là chuẩn mực của thẩm mỹ trong văn chương ...
Tác phẩm Trung QuốcTHƠ HAY

Cửu ca của Khuất Nguyên – Những bài hay nhất

Khuất Nguyên 屈原 (khoảng 340-278 TCN), tên là Bình, tự là Nguyên, người nước Sở thời Chiến quốc. Ông vốn ...