Tag: Pháp Xa Chân

Sáng tác trẻ

Chùm thơ Phapxa Chan tự họa

Phapxa Chan, pháp hiệu Thích Chân Pháp Xa (xuất gia năm 2005), tên thật là Nguyễn Khánh Duy ...