Daily Archives: 1 May, 2018

Lịch sử văn họcVăn học Việt Nam

Diện mạo văn học Việt Nam 1945 – 1975 (Nhìn ...

Lã Nguyên 1. Sau 1975, một quá trình văn học đã được khép lại. So với văn học ...
HỌC VIẾTXây dựng văn bản

SƠ ĐỒ TRUYỆN KỂ

N.D. Tamarchenko,  V.Sch. Krivonos  Sơ đồ truyện kể Là mô hình cấu trúc ổn định về mặt lịch ...
Lịch sử văn họcVăn học Việt Nam

Lãng tử cuồng si

1. Đọc những bài viết về Phan Vũ trên báo chí, thấy mọi người kể chuyện về ông ...
Các khái niệmTỔNG QUAN VĂN HỌC

22 ĐỊNH NGHĨA VỀ DIỄN NGÔN

Lời người dịch: Xin giới thiệu với bạn đọc 22 “đoạn trích” luận bàn về thuật ngữ “diễn ngôn”. ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

ĐỖ LAI THÚY VÀ PHÊ BÌNH PHÂN TÂM HỌC VIỆT ...

Đỗ Lai Thúy là tác giả của nhiều đầu sách. Ông bắt đầu nổi tiếng trong giới nghiên ...