Daily Archives: 23 August, 2018

Tiểu thuyết online

LONG ĐIỂU TRUYỆN – CHƯƠNG 8: ĐỔ NÁT

Hoàng cung chỉ còn là một đống đổ nát. Điểu Kinh náo loạn kinh hãi, dân chúng lật ...
Tiểu thuyết online

Thánh chiến – Chương 17: Tổ kén

Trông như một tảng thịt bầy nhầy lớn, con outside cựa người rũ hết lớp đất đá còn ...
Tiểu thuyết online

Thánh chiến – Chương 16: Khởi đầu của sự kết ...

Hải Nam đứng chôn chân trước những gì mình nhìn thấy. Một bóng hình cao lêu nghêu trong ...