Daily Archives: 1 August, 2018

Tác phẩm Trung QuốcTHƠ HAYTuyển chọn tác phẩm

Ai Sính – Thương Sính Đô – Khuất Nguyên

Phiên âm:   AI SÍNH Hoàng thiên chi bất thuần mệnh hề, Hà bách tính chi chấn khiên. ...
Tác phẩm Trung QuốcTHƠ HAYTuyển chọn tác phẩm

Thiệp giang – Qua sông – Khuất Nguyên

Phiên âm: THIỆP GIANG Dư ấu hiếu thử kỳ phục hề, Niên ký lão nhi bất suy. Đới ...
Tiểu thuyết online

Bảy thanh hung giản – Quyển 1: Con rối dây ...

Ngoài sảnh chính chuyển một cú điện ngoại tuyến tới cho Sầm Xuân Kiều. Ban đầu bà ta ...
Tiểu thuyết online

Thánh chiến – Chương 11: Thị trấn bỏ hoang

Chiếc đồng hồ duy nhất trong căn phòng Trạm chuyển giao đã chuyển sang con số mười một, ...
Tiểu thuyết online

Thánh chiến – Chương 10: Hồ sơ cũ

Lời giới thiệu của tiến sĩ David Marlowe về Dự án Leviathan: Viện nghiên cứu này được thành ...
TỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

Kiểm duyệt và sự im lặng – Umberto Eco

Tiểu luận này được Umberto Eco trình bày tại hội nghị Hội Ký hiệu học Italia năm 2009. Bản ...
TỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

Thơ ư? Ai cần đến nó?

Nguồn: William Logan, “Poetry: Who Needs It?” The New York Times, June 14, 2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng ...