Daily Archives: 29 August, 2018

Tiểu thuyết online

Bảy thanh hung giản – Quyển 1: Con rối dây ...

Đêm nay, Mộc Đại mất ngủ. Một giờ sáng, cô đứng dậy khỏi giường, khoác áo xuống tầng, ...
Tiểu thuyết online

Thánh chiến – Chương 19: NHẬT KÝ NGHIÊN CỨU CỦA ...

“Lucifer. Lucifer. Đứa con của Lửa. Thủ lãnh của các Quyền Thần. Hãy ngưng u mê, hãy ngừng ...
Tiểu thuyết online

Thánh chiến – Chương 18: Phản đòn tuyệt đối

Ngay khi Như Nguyệt vừa dứt lời là tiếng gầm lần thứ hai của Leviathan đột ngột vang ...