Phỏng vấn

CHUYỆN VĂNPhỏng vấn

“Bóng giai nhân” là con đẻ của Nguyễn Bính hay ...

Nguyễn Bính hay Yến Lan là tác giả?   Lâu nay, các tuyển tập, sưu tập về Nguyễn Bính, Yến ...
CHUYỆN VĂNPhỏng vấn

MILAN KUNDERA: ĐỐI THOẠI VỀ NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT

Bài phỏng vấn dưới đây do Christian Salmon thực hiện, đăng trên quý san văn học The Paris Review năm 1983 và ...
CHUYỆN VĂNPhỏng vấn

MILAN KUNDERA – TIẾNG CƯỜI VÀ SỰ LÃNG QUÊN CỦA ...

Bài phỏng vấn này được đúc rút từ hai cuộc đối thoại của Philip Roth với Milan Kundera vào ngày ...