Tagged Các nguyên tắc viết căn bản

0

Diễn đạt loằng ngoằng và sự suy thoái của tư duy

Walt Whitman nói: “Nghệ thuật của nghệ thuật, niềm vinh quang của sự biểu hiện, ánh thái dương của vẻ đẹp ngôn từ, chính là sự mộc mạc”. Thơ Walt Whitman quả thực là một điển hình cho tiếng lòng được cất lên như nó vốn là. Tôi thích thơ ông chính ở điểm ấy….

@COPYRIGHT HỌC VIẾT. ALL RIGHTS RESERVED.