Tác phẩm Việt Nam

Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Những bài thơ hay của Trần Minh Tông

Trần Minh Tông (1300 -1357), tên thật là Trần Mạnh, là vị vua Nho giáo nổi tiếng thời Trần. Ông ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Thơ Nôm của Lê Thánh Tông

Cùng với Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông là một trong những nhà thơ Nôm đầu tiên của Việt Nam. Thơ ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Thơ chữ Hán của Lê Thánh Tông

Lê Thánh Tông (1442-1497) là bậc minh quân Nho giáo nổi tiếng trong lịch sử đồng thời cũng là nhà ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

THƠ NGUYỄN TRÃI, NHỮNG BÀI CHỮ HÁN HAY NHẤT

Nguyễn Trãi 阮廌 (1380-1442) hiệu Ức Trai là nhà thơ lớn nhất Việt Nam dưới thời Lê, đồng thời cũng ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Thơ Nguyễn Trãi, những bài Nôm hay nhất

Nguyễn Trãi 阮廌 (1380-1442) hiệu Ức Trai là nhà thơ lớn nhất Việt Nam dưới thời Lê, đồng thời cũng ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

“Cảm hoài” của Đặng Dung

Sau khi nhà Hồ sụp đổ (1407), quân Minh xâm lược Đại Việt. Giản Định Đế Trần Ngỗi nổi dậy ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Thơ Thiền Huyền Quang thiền sư

Huyền Quang Thiền sư (tên thật Lý Đạo Tái), là vị tam tổ của thiền phái Trúc Lâm do Trần ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Thơ Thiền Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông (Trần Khâm) là vị vua được đánh giá là anh minh nhất triều Trần, đồng thời cũng ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Tuệ Trung Thượng Sĩ và “Phóng cuồng ngâm”

[contact-form][contact-field label="Name" type="name" required="true" /][contact-field label="Email" type="email" required="true" /][contact-field label="Website" type="url" /][contact-field label="Message" type="textarea" /][/contact-form]
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Thơ thiền Không Lộ thiền sư

Không Lộ Thiền Sư (? – 1129) là người họ Dương, không rõ tên thật. Ông thường bị nhầm lẫn ...