Góc học viên

0

“RẶNG LIỄU ĐÌU HIU”… CHỊU TANG ĐẤT TRỜI

Mùa Thu là một cô gái đẹp và buồn… Mở rộng cánh cửa, bước ra ngoài kia chúng ta sẽ chạm được tới nỗi buồn ấy. Đây mùa thu tới – Xuân Diệu Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng: Đây mùa thu tới – mùa thu tới…

@COPYRIGHT HỌC VIẾT. ALL RIGHTS RESERVED.