Tagged sáng tạo

0

Edgar Morin nói:

“Chữ “tính sáng tạo” bị xua đuổi khỏi chủ nghĩa duy khoa học, hạ thấp bởi chủ nghĩa duy linh, trở thành tủn mủn vụn vặt trong việc quản lí. Thế nhưng, không thể né tránh được nó: chúng ta không thể phủ nhận là những diễn tiến của sự sống, của thực vật và…

@COPYRIGHT HỌC VIẾT. ALL RIGHTS RESERVED.